Militantes e Simpatizantes

O Partido Socialista fundouse clandestinamente en Madrid, o 2 de maio de 1879, ao redor dun núcleo de intelectuais e obreiros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Igrexas.
O primeiro programa do novo partido político foi aprobado nunha asemblea de 40 persoas, o 20 de xullo dese mesmo ano.
Pasaron máis de 125 anos e o PSOE conta coa participación de máis de medio millón de afiliados e afiliadas, mulleres e homes, novos e maiores, traballadores, pequenos empresarios e empresarias, persoas que lles unen valores de igualdade, xustiza, solidariedade e liberdade, cun mesmo obxectivo o cambio e transformación social desde políticas de esquerdas.
Miles de persoas participan no PSOE co seu traballo, as súas ideas, as súas opinións, e queremos que esta familia siga crecendo, para converterse, cada vez máis, ao Partido que se parece máis a España. Podes participar nesta familia socialista sendo militante ou simpatizante.

MILITANTES

O acto de afiliarse ao Partido Socialista Obreiro Español, como acto voluntario, significa algo máis que ter un carné. É unha oportunidade para participar e colaborar no proxecto de cambio.
A credibilidade da organización depende da presenza dos afiliados e simpatizantes en todos os ámbitos da vida social, para a través deles reflectir a súa sensibilidade e os seus problemas, pero tamén para dar voz na sociedade civil ás nosas propostas.
Pero en que obxectivos e actividades concrétase a pertenza ao Partido? O PSOE e xa que logo todos os afiliados, teñen hoxe, como meta fundamental, establecer unha relación de identificación, de confianza e credibilidade, co electorado progresista do noso país.
Participar nas Organizacións Sectoriais, colaborando na elaboración de propostas de actuación, na proxección de políticas alternativas, no seguimento das políticas sectoriais, tomando parte dos debates, elixindo aos representantes dos seus ámbitos orgánicos.
Traballar nos movementos sociais. En primeiro lugar, se é un asalariado, no seo do sindicato socialista, e, en todos os casos, nos movementos asociativos (de consumidores, de veciños, ecoloxistas, APAS, pacifistas, feministas, nas sociedades culturais, etc.)
Participar na vida interna da agrupación local, nos debates nas asembleas, na toma de decisións, na organización do traballo e, en xeral, na acción militante. Elixir aos delegados da súa Agrupación (ou sendo elixido) para participar nos congresos provinciais, comarcais, rexionais, etc. onde se toman os grandes acordos e resolucións políticas do Partido

SIMPATIZANTE

A experiencia dos últimos anos confirmounos a existencia dun número importante de persoas que, identificándose política ou ideológicamente co proxecto socialista e contando coa vontade de participar nalgunhas das actividades e iniciativas do PSOE, en cambio non desexan adquirir a condición de militante.
Os socialistas, que defendemos e defenderemos a calor da participación en si consente como garante da cultura cívica da sociedade, non podiamos obviar estas novas demandas de participación cidadá. Para os socialistas, a militancia supón un compromiso co noso Partido que non exclúe, e outras fórmulas de colaboración o noso proxecto de transformación social.
A través da figura do SIMPATIZANTE, queremos abrirnos en maior medida ao colectivo integrado por tantos cidadáns e cidadás que voluntariamente están dispostos e pretenden contribuír a mellorar a nosa acción política, os nosos programas e as propostas que diriximos á sociedade española.
Un proxecto de progreso, ancorado nos valores da esquerda, aínda que plural na súa conformación e aberto ás innovacións que de xeito acelerado prodúcense nas nosas sociedades, coa vontade de adecuar as súas respostas ao tempo histórico que nos toca vivir, precisa do concurso, das achegas e das ideas de moitos cidadáns e cidadás que manifestan a súa vontade de colaborar en temas específicos co noso Partido, xa sexa por unha competencia profesional e laboral ou simplemente por interese persoal.
A figura do SIMPATIZANTE responde a esa aspiración de colaborar de todas aquelas persoas que, sen ser militantes, senten identificados co proxecto socialista.
Para adquirir a condición de SIMPATIZANTE os únicos requisitos que se precisan son manter unha vontade activa de colaboración e inscribirse voluntariamente nun rexistro do correspondente ámbito orgánico para recibir información de actividades, reunións, etc?
O simpatizante do PSOE conta cuns dereitos que se concretan a continuación:
  1. Recibir información que se considere do seu interese, así como a formación que necesite para o desenvolvemento da súa actividade política.
  2. Participar nas organizacións sectoriais, e intervir nos seus debates e propostas, podendo formar parte dos seus órganos de dirección.
  3. Participar nas reunións e debates do Partido que teñan carácter aberto.
  4. Ser consultados nas eleccións internas que se realicen polo procedemento de Primarias.
  5. Ser membro dos grupos de traballo e asesoramento que se cren para materias específicas.

AFÍLIATE

O PSOE estrutúrase en Agrupacións (máis de 4000) por toda España e en Organizacións Sectoriais (cinco organizacións sectoriais nos diferentes niveis territoriais). O teu podes partipar no PSOE afiliándoche, ben como militante e ben como simpatizante.

COMO AFILIARSE

Podes afiliarte na Agrupación Municipal da localidade na que residas ou ben a través da siguiente páxina web:

https://aphilia.psoe.es

cabeceira


Con este novo portal a agrupación pretende contar con un punto de información para os seus veciños, a demáis de servir de escaparate para difundir o noso traballo.