Ordes quere reutilizar un centro comarcal que nunca funcionou

É un sobrevivente dos plans comarcais da Xunta de Fraga Iribarne e hai dezaseis en toda Galicia. «O Concello de Ordes cedeu vos terreos onde actualmente se atopa ou centro comarcal das Casillas para que se destinase á construción dun centro de exposición e promoción de recursos dá comarca de Ordes, pero nunca se fixo tal», asegura o portavoz municipal Manuel Astray, quen agora quere reutilizar o centro como sede da Mancomunidade de Ordes.

De feito, o pleno da corporación municipal que se celebra hoxe dará o visto e prace á proposta de solicitar á Xunta a reversión dos terreos cedidos para a construción do centro de exposicións. Como se incumpre o requisito básico de destinalo ao fin para o que se construíu, o pleno pedirá a reversión dos terreos e do edificio á titularidade municipal. «Ou obxectivo é cederllo posteriormente á Mancomunidade de Ordes para que teña unha sede fixa», segundo explica Manuel Astray, quen reitera que «ou actual centro está infrautilizado e estamos amparados pola lei para solicitar a reversión destes terreos». De feito, a Mancomunidade xa intentou o ano pasado, sen éxito, conseguir a cesión do centro por parte da Consellería de Medio Rural.

En concreto, o portavoz municipal refírese a un real decreto de 1986, que di textualmente que «se os bens cedidos non fosen destinados ao uso dentro do prazo sinalado no acordo de cesión ou deixasen de selo posteriormente considerarase resolta a cesión e reverterán aqueles a a Corporación Local, a cal terá dereito a percibir da entidade beneficiaria, previa tasación xudicial, o valor dos detrimentos experimentados polos bens cedidos».

Na sesión plenaria prevista para hoxe tamén se aprobará unha modificación puntual das normas subsidiarias de achaiadura urbanística co fin de poder acometer dous importantes proxectos: a ampliación da Casa Consistorial e a posible construción dun aparcadoiro subterráneo na zona do parque municipal, do que aínda non está realizado o proxecto.

Outro dos puntos de interese do pleno é a solicitude oficial á Consellería de Medio Rural do inicio das concentracións parcelarias das parroquias de Santa María de Ordes e de Poulo. Así mesmo, o pleno abordará unha proposta nacionalista para que o Concello acúdase como acusación no caso das verteduras ao río Lengüelle.

 

Fonte: La Voz de Galicia

cabeceira


Con este novo portal a agrupación pretende contar con un punto de información para os seus veciños, a demáis de servir de escaparate para difundir o noso traballo.