Axudas de prevención e apoio ás familias en situacións carenciais graves

Axudas de prevención e apoio ás familias en situacións carenciais graves
para a preservación dos menores no seu medio.
Obxectivo:
Apoiar as familias para garantir a atención adecuada dos menores entre os 3 e os 18 anos de idade e favorecer a permanencia destes no seu medio.

Requisitos:
    * Que a renda per cápita do núcleo familiar non exceda dun terzo do IPREM para o ano 2009 en computo anual: 2.108,95.
    * Que a axuda sexa necesaria para garantir a permanencia do menor no seu medio familiar.
    * Que a situación do núcleo familiar non permita a cobertura de todas as necesidades básicas do menor.
    * Que a familia poda evolucionar cara a súa plena autonomía e integración social, sendo estas axudas un apoio temporal.

 

 

O PRAZO DAS SOLICITUDES REMATA O PRÓXIMO DIA 26 DE MARZO.

PARA MÁIS INFORMACIÓN ACUDIR AOS SERVIZOS SOCIAIS.

Fonte: Concello de Ordes
cabeceira


Con este novo portal a agrupación pretende contar con un punto de información para os seus veciños, a demáis de servir de escaparate para difundir o noso traballo.